• English
  • Hotline: +84 975 881155

Dự án cùng loại

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
07/03/2017

Nhà xưởng Dynamo Nhật Bản

Nhật Bản
Quy mô: 10,000 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
07/05/2013

Nhà xưởng Sakae-Seiko

Nhật Bản
Quy mô: 4,421 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
07/06/2014

Nhà máy Temco Việt Nam

Nhật Bản
Quy mô: 3,360 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
16/03/2012

Nhà máy Tazmo VN

Nhật Bản
Quy mô: 3,360 m2
nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
06/05/2013

Nhà máy Hogetsu Việt Nam

Nhật Bản
Quy mô: 5,985 m2