• English
  • Hotline: +84 975 881155

Dự án cùng loại

nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps
10/03/2017

NHÀ KHO ICD TÂN CẢNG - SÓNG THẦN

VIÊT NAM
Quy mô: 3,000 m2