• English
 • Hotline: +84 975 881155

Album: Sự kiện

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  “LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNV

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Quốc tế phụ nữ 8-3

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Quốc tế phụ nữ 8-3

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  TẾT KỶ HỢI TẠI NHÀ MÁY THÉP TRƯỜNG PHÚ

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Quốc tế phụ nữ 8-3

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Ngày hội việc làm

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Ngày hội việc làm

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Nhà Thép Tiền Chế TRƯỜNG PHÚ tổ chức cho CB CNV Nhà Máy đi du lịch Phan Thiết 2014

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Ngày hội việc làm

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Ngày hội việc làm

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Tất niên 2013

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Tất niên 2013

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Tất niên 2013

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Tất niên 2013

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Tất niên 2013

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  CHỦ ĐẦU TƯ THÁI LAN THAM QUAN VÀ HỢP TÁC TẠI NHÀ MÁY TRƯỜNG PHÚ STEEL

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps“LỄ HỘI 30/4 VÀ 01/5” TẠI NHÀ HÀNG HAPPY HOUSE GARDEN CHO TOÀN THỂ CB-CNVnha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel bui

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  CHỦ ĐẦU TƯ THÁI LAN THAM QUAN VÀ HỢP TÁC TẠI NHÀ MÁY TRƯỜNG PHÚ STEEL

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  CHỦ ĐẦU TƯ THÁI LAN THAM QUAN VÀ HỢP TÁC TẠI NHÀ MÁY TRƯỜNG PHÚ STEEL

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  CHỦ ĐẦU TƯ THÁI LAN THAM QUAN VÀ HỢP TÁC TẠI NHÀ MÁY TRƯỜNG PHÚ STEEL

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Ông Trần Văn Đoàn Tụ - Chủ tịch Truong Phu Steel tháp tùng đoàn Doanh nghiệp đón tiếp Thủ Tướng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Khởi Công Xây Dựng Nhà Xưởng Nhà Máy CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

 • nha thep tien che, xay dung nha xuong, ket cau thep, pre engineered steel buildings, steel building, tps

  Chủ Đầu Tư Thái Lan tham quan và hợp tác tại nhà máy Trường Phú Steel